Direct contact? Bel 020-262 3333

Referenties

Wat is het beste compliment die je Top Connect kan geven? Dat een klant mij aangeeft dat mijn collega heeft doorverbonden....

Kwaliteit is niet alleen reactietijd, wachttijd en service. Je interesseren voor de klant en inleven wat de vraag betekent. Kunnen reageren als een collega. Deze kwaliteit levert Top Connect en  al jaren zijn wij tevreden. 

Gaat er weleens iets mis? Jawel, hebben we weleens meegemaakt. Maar hoe dat opgelost wordt is des te belangrijker. 

Top Connect is toegankelijk, groot in kleinschaligheid, directe lijnen en ze weten wie wij zijn en waar we voor staan.

Cedere

 

In het najaar van 2015 gingen wij op zoek naar een organisatie die voor onze praktijk (Podotherapie Drachten) afspraken zou kunnen maken. Via een collega kwamen wij op het spoor van TopConnect en na een aantal contacten via de telefoon en mail volgde een plezierige persoonlijke kennismaking met Mariska de Zwaan i.c.m. een uitleg over de werkwijze van onze praktijk en het computerprogramma waar wij mee werken. Al na een paar weken werd de samenwerking operationeel. In die tussentijd waren de medewerkers van TopConnect door Mariska geïnstrueerd over onze praktijk, onze werkwijze en onze agenda. Met accounts van ons programma kunnen zij inloggen in (alleen) ons afsprakensysteem en maken hierin afspraken.

Onze praktijk werkt met een speciaal telefoonnummer voor de afsprakenlijn. Wanneer wij bij drukte of afwezigheid zelf de telefoon niet opnemen wordt deze, na 2 maal overgaan, doorgeschakeld naar TopConnect.

Wij ervaren de samenwerking als erg plezierig en functioneel.Plezierig omdat de medewerkers van TopConnect vriendelijk, deskundig en rustig overkomen aan de telefoon. Zij denken mee in oplossingen en wanneer er iets is kunnen we via de mail of telefoon snel informatie uitwisselen. Mails van ons worden binnen het team van TopConnect gedeeld waardoor ze allen zijn geïnformeerd.Wij worden door de korte update die van elk binnengekomen gesprek gemaakt wordt, geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn maar ook over eventuele vragen die (toekomstige) cliënten stellen. Hierdoor kunnen wij, indien nodig, contact opnemen met die cliënt n.a.v. hun vragen of opmerkingen. Dit kunnen wij doen op momenten waarop wij daarvoor tijd hebben. Een prettig gevolg daarvan is dat er minder telefoontjes dan in het verleden het geval was, naar de podotherapeut zelf doorgeschakeld worden.

Wij denken dat de cliënten die onze afsprakenlijn bellen niet in de gaten hebben dat wij met een externe telefoonservice werken. Bij navraag geven cliënten aan dat zij prettig te woord gestaan zijn. Een positief gevolg van het werken met TopConnect is ook dat wij onze cliënten een ruime bereikbaarheid kunnen bieden voor het maken van afspraken (tot 18.00 uur en tevens bij afwezigheid/vakantie). Die bereikbaarheid hadden wij zelf, als kleine praktijk, niet kunnen bieden.

- Podotherapie Drachten

 

Van juni 2015 tot augustus 2016 heeft TopConnect onder leiding van Mariska de Zwaan voor mij de secretariaatsfunctie vervuld. Dat betekende het afhandelen van telefonische verzoeken en het beheer van de agenda. Mijn activiteiten zijn verspreid over meer dan 15 functies met talloze verplichtingen die daar bij horen en voor een belangrijk deel publicitair en politiek gevoelig. Ik kan vaststellen dat TopConnect deze taken het afgelopen jaar op een voortreffelijke en plezierige wijze heeft vervuld.

Ik kan TopConnect / Mariska de Zwaan dan ook van harte aanbevelen.

- Ed Nijpels

 

TopConnect is een zeer professioneel bedrijf waarmee wij al jarenlang samenwerken. Onze cliënten worden altijd zeer adequaat en op correcte wijze te woord gestaan.

In aanvang, toen ons bedrijf nog maar enkele medewerkers telde, was TopConnect een uitkomst aangezien we met TopConnect altijd bereikbaar waren. Nu ons bedrijf groter is is TopConnect van evengrote waarde omdat het naast ons vaste secretariaat een prima vangnet voor afspraken en telefoontjes creëert. De terugkoppeling aan ons ten aanzien van de vragen die door cliënten gesteld worden is altijd accuraat. Daarnaast is Mariska een zeer prettig persoon waar je goede afspraken mee kunt maken.

Mark Smeenge / Kinos Revalidatie